Europees specialist / Praktijkmanager

Interesses:

Volleybal, muziek

Opleiding

Doctor in de Diergeneeskundige Wetenschappen

Als dierenarts afgestudeerd te Gent in 1983

Diplomate European College of Veterinary Surgery   

Jaarlijks verschillende gespecialiseerde opleidingen en cursussen

Specialisme

Chirurgie

Expertise

Orthopedie, neurochirurgie, tweedelijns-en derdelijnsdiergeneeskunde