Gebitscontrole bij uw huisdier

Een gebitscontrole is het nakijken van de stand van de tanden alsook de toestand van de individuele tanden.