Controle van de gezondheid van uw huisdier

Een gezondheidscontrole is een algemene controle met als doel afwijkingen op te sporen vooraleer deze een gezondheidsprobleem vormen.