Lasertherapie bij uw kat of hond

Er bestaan meerdere lasers die reeds in de diergeneeskunde gebruikt worden: lasers om blaas- en nierstenen te vergruizen, lasers ter wegsnijden van huid en inwendige gezwellen en lasers ter ondersteuning van fystiotherapie.