Tanden trekken hond

Het verwijderen onder verdoving van snij- , hoektanden of kiezen.