Wilde zoogdieren en vogels 

Als het dier een gevaar vormt voor weggebruikers, verwittig je best de politie op het noodnummer 101. Vormt het dier geen gevaar? Neem dan contact op met Vogelbescherming Vlaanderen.

Het heeft niet altijd zin om dode dieren te (laten) verwijderen. Je kan ze eventueel in de wegberm leggen. Raak een dood dier nooit aan met je blote handen. Je kan ook contact opnemen met het agentschap wegen en verkeer of je gemeente.

Gaat het om een boommarter, bever, bunzing, das, hermelijn, Amerikaanse nerts, lynx, Chinese muntjak, otter, steenmarter, stinkdier, wezel, wasbeer, wasbeerhond, wilde kat of wolf? Neem dan contact op met het marternetwerk. Een vrijwilliger komt het kadaver ophalen. Het dier wordt daarna onderzocht door wetenschappers.

Gaat het om een everzwijn? Voor de vroegtijdige detectie van de Afrikaanse varkenspest is het heel belangrijk om dood everzwijn meteen te melden aan de bevoegde regionale autoriteit.

Als je een dode roofvogel vindt en vermoedt dat het om kwaad opzet gaat (vergif, schotwonden...) laat de vogel dan liggen. Meld de vogel bij de Natuurinspectie van het Agentschap voor Natuur en Bos.

Neem contact op met een dierenarts

Fout

Er is een fout opgetreden. Deze toepassing reageert mogelijk niet meer totdat deze opnieuw wordt geladen.