Antibiotica hond

Als jouw hond een infectie heeft, zal de dierenarts antibiotica voorschrijven. Deze medicatie bestrijdt bacteriën in het lichaam van jouw hond.

Lees ook:

Antibiotica voor honden

Antibiotica is een veelzijdig middel voor jouw hond, dat voor diverse aandoeningen kan worden gebruikt. Maar weet je dat een overmatig gebruik van antibiotica de kans vergroot dat bacteriën ongevoelig (resistent) worden voor deze medicatie?

Dierenartsen gaan daarom steeds zorgvuldiger om met antibiotica en schrijven het alleen voor als het echt noodzakelijk is.

Kun je antibiotica kopen voor jouw hond?

Nee, je kunt niet zomaar antibiotica kopen voor jouw hond zonder recept. Net als bij jouw eigen arts moeten dierenartsen zich houden aan wettelijke richtlijnen voor het voorschrijven van antibiotica, opgesteld door de federale overheid.

Uit onderzoek blijkt dat bepaalde soorten antibiotica niet meer effectief zijn tegen bepaalde bacteriën. Dit betekent dat deze bacteriën niet langer kunnen worden bestreden of verzwakt door deze antibiotica.

Als we op dezelfde manier doorgaan met het gebruik van antibiotica, kan er in de toekomst een tekort aan effectieve antibiotica ontstaan.

Dus hoe meer antibiotica wordt gebruikt, hoe groter de kans dat bacteriën resistent worden tegen antibiotica. Dit is niet alleen een probleem voor jouw hond, maar ook voor jou.

Vanwege het nauwe contact tussen huisdieren en mensen kunnen resistente bacteriën worden overgedragen op mensen.

Om te voorkomen dat dit probleem blijft groeien, zijn er strikte regels opgesteld:

 • De dierenarts moet eerst een patiënt onderzoeken en een diagnose stellen voordat antibiotica worden voorgeschreven.
 • De keuze aan antibiotica voor dierenartsen is beperkt en ze kunnen deze alleen voorschrijven met een recept.
 • Soms moet de dierenarts een onderzoek doen om te bepalen welk antibioticum het meest geschikt is om de bacterie te behandelen.

Dit heeft het gebruik van antibiotica de afgelopen jaren al aanzienlijk verminderd.

Bijwerkingen van antibiotica voor honden

Antibiotica bestrijden schadelijke bacteriën in het lichaam van jouw hond, maar ze kunnen ook gezonde bacteriën aantasten, wat kan leiden tot bijwerkingen zoals:

 • Diarree
 • Allergische reacties
 • Beschadiging van gewrichtskraakbeen of evenwichtsstoornissen
 • Schadelijkheid voor jonge of ongeboren puppies

Hoe snel werkt antibiotica bij een hond?

De snelheid waarmee antibiotica werken bij jouw hond hangt af van het specifieke type antibiotica dat wordt gebruikt. Raadpleeg altijd de dierenarts voor advies hierover.

Wees consistent met het geven van de medicatie!

Als je een dag geen antibiotica aan jouw hond geeft, moet de hele kuur opnieuw worden gestart. Neem contact op met de dierenarts voor advies hierover. Volg altijd de volledige kuur.

Soorten antibiotica voor honden

Alle verschillende soorten antibiotica zijn ingedeeld in drie categorieën: eerste, tweede en derde keus.

Eerste keus antibiotica

Dit zijn antibiotica waarvan is bewezen dat bacteriën er niet resistent voor worden. Enkele voorbeelden van eerste keus antibiotica zijn:

 • Doxycycline / Tetracycline
 • Metronidazol / Stomorgyl
 • Trimetoprim-sulfa

Tweede keus antibiotica

Deze antibiotica worden gebruikt als eerste keus antibiotica niet effectief zijn. Voorbeelden van tweede keus antibiotica zijn:

 • Amoxicilline
 • Clavaseptin
 • Clavubactin

Derde keus antibiotica

Deze antibiotica zijn eigenlijk bij wet verboden, maar kunnen worden gebruikt als er geen andere behandelopties zijn. Enkele voorbeelden van derde keus antibiotica zijn:

 • Convenia
 • Baytril
 • Marbocyl

Het tegengaan van antibioticaresistentie

Zowel dieren als mensen kunnen resistent worden tegen antibiotica door overmatig of onjuist gebruik ervan, wat ernstige gevolgen kan hebben. Bij honden wordt antibiotica vaak gebruikt als behandeling.

Om antibioticaresistentie tegen te gaan, zijn drie dingen nodig:

 • Preventie van infectieziekten
 • Controle op uitbraken van ziekten
 • Verantwoord gebruik van antibiotica

Vooral het voorkomen van infecties en het verstandig gebruik van antibiotica zijn zaken waar dierenklinieken controle over kunnen uitoefenen. Bij AniCura doen we veel om antibioticaresistentie te voorkomen.

Antibiotica is niet altijd nodig

Vroeger werd vaak uit voorzorg antibiotica voorgeschreven, maar tegenwoordig wordt het alleen gegeven als het echt nodig is.

Sommige infecties, zoals bepaalde virale of bacteriële infecties, verdwijnen vanzelf. Ook zijn er infecties of ontstekingen die niet door bacteriën worden veroorzaakt en dus geen antibiotica vereisen.

Minder gebruik van antibiotica bij honden tijdens operaties

Dierenklinieken kunnen het gebruik van antibiotica tijdens operaties verminderen door de chirurgische en hygiëneprocedures te verbeteren.

Bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat de lichaamstemperatuur van het dier op peil blijft voor, tijdens en na de operatie, met behulp van kruiken of dekens.

Uit onderzoek van AniCura blijkt dat het gebruik van antibiotica tijdens chirurgische ingrepen ook niet altijd leidt tot minder infecties als gevolg van de operatie.

Infectiepreventie

Dieren met infecties veroorzaakt door multiresistente bacteriën vormen een groot risico op verspreiding van deze bacteriën in een kliniek.

Om dit te voorkomen, is goede verzorging van deze dieren essentieel. Bijvoorbeeld door chirurgische patiënten met een wondinfectie gescheiden te houden van andere dieren in de wachtkamer, de wond af te dekken en de kooi na vertrek van het dier grondig schoon te maken en te desinfecteren.

Als de wond is genezen, neemt het risico op infectie af en kan het dier volgens normale kliniekprocedures worden behandeld.

Antibioticabeleid van AniCura

 • Antibiotica worden alleen voorgeschreven als een patiënt een bacteriële infectie heeft die niet vanzelf overgaat en een risico vormt voor de gezondheid van het dier.
 • De voorgeschreven antibiotica zijn de juiste werkzame stof, in de juiste dosering en toedieningswijze. De duur van de kuur wordt tot een minimum beperkt.
 • Antibiotica vóór operaties zijn nooit een vervanging voor goede hygiëne en vaardigheden van de chirurg. Ze worden alleen gegeven 30 - 60 minuten voor de ingreep.
 • Ervaringen en discussies over antibioticabehandelingen en gevallen waarbij geen antibiotica werden gebruikt, worden verzameld en gebruikt binnen de klinieken om van elkaar te leren.

Pdf's - antibioticabeleid voor dierenartsen

 

Neem contact op met een dierenarts

Was dit artikel nuttig voor je?

Duid aan wat bij je past of typ het zelf. We appreciëren je feedback enorm.

Dank je!

Wij waarderen het heel erg

Fout

Er is een fout opgetreden. Deze toepassing reageert mogelijk niet meer totdat deze opnieuw wordt geladen.